بانک فایل پژوهشی معلمان در راستای مسائل تربیتی مانند شهید پژوهی و مسائل مربوط به آموزش های تربیتی معلمان در کلاس درس از محصولات جدید و پکیج های آموزشی و تربیتی خود رونمایی کرد. آنچه قابل تامل است اینکه معلمان و سایر فرهنگیان باید توجه داشته باشند در راستای تدریس مفید و موثر نیازمند منابعی جامع و کامل و از افرادی متخصص هستند. و بانک فایل پژوهشی معلمان این امکان را برای آنها محیا ساخته است.

معلم قبل از استفاده از این منابع قوی پژوهشی و تربیتی در اداره کلاس می بایست روشهای صحیح مطالعه را بداند و به دانش آموزان بیاموزد . به اعتقاد صاحبنظران شرایط مطلوب مطالعه و استفاده بهینه از منابع پژوهشی  عبارتند از  : ۱٫ مکان مناسب ، ۲٫ مشخص بودن هدف ۳٫ داشتن صحیح ، ۴٫ نور کافی ، ۵٫ آرامش خاطر و بر کنار بودن از هر گونه پریشانی ، ۶٫ یادداشت برداری و ۷٫ پیروی از ساعات منظم کار می باشد .

مهمترین هدفهای استفاده بهینه از منابع پژوهشی از نظر متخصصان به قرار زیر است :

  1. برانگیختن ابتکار و ذوق دانش آموزان
  2. استقلال در کار و احساس مسئولیت
  3. ازدیاد تجارب دانش آموزان
  4. استفاده صحیح از اوقات فراغت
  5. و سرانجام ، گسترش فعالیتهای آموزشی از مدرسه به خانه (سیف ۱۳۶۸).

به علاوه ، معلم پس از اجرای بسیاری از روشهای تدریس می تواند برای درک و فهم بهتر مطالب ، دانش آموزان را به تکرار و یا به کار بستن مفاهیم تدریس شده ، تشویق کند تا آنان با انجام این فعالیتها تبحر کافی را پیدا کرده و عادات لازم را کسب نمایند . همچنین معلمان در الگوی برتر تدریس ، پرورش جنبه های زیر را در دانش آموزان باید مورد تأکید قرار داد :

۱٫جنبه ی خلاقیت : تا دانش آموز قادر گردد با استفاده از آموخته های خود به طرح مسائل جدید بپردازد .

۲٫جنبه ی کاربردی : تا دانش آموز بتواند آنچه را آموخته به کار گیرد .

۳٫جنبه ی مهارتی : تا دانش آموز در تلفظ حروف و صداها ماهر گردد . (رحال زاده ،۱۳۷۵) .

مهارت جمع بندی نیز از مهمترین مهارت ها در الگوی برتر تدریس است .جمع بندی به آن دسته از فعالیتها اطلاق می شود که به وسیله معلم طراحی می گردد تا با کمک دانش آموزان کلاس ، آنچه را وی به عنوان محتوا برای رسیدن به هدفی ارائه داده است به نتیجه ای مناسب و پایانی مطلوب برساند .

تجارب برتر تربیتی معلمان نشان می دهد که بدون جمع بندی که معمولا در کلاس به قصد آموزش و یادگیری صورت می گیرد ، آگاهی از میزان تسلط دانش آموزان بر مطالب ارائه شده میسر نخواهد بود . اساسأ جمع بندی به منظور وصول به موارد زیر در تدریس توصیه گردیده است :

  1. متمرکز ساختن حواس دانش آموزان بر مطالب آموخته شده ؛
  2. پایان بخشیدن به یک واحد کاری مختصر یا طولانی ؛
  3. آسان سازی ، یادگیری مفاهیم یا اصول جدید ؛
  4. ایجاد حس موفقیت و کسب مهارت در دانش آموزان .

با توجه به آنچه گفتیم معلمان و سایر فرهنگیان می توانند جهت استفاده بهینه از منابع جدید بانک فایل پژوهشی معلمان که عبارتند از شهید پژوهی ، الگوی برتر تدریس و تجارب برتر تربیتی تجارب خود را با سایر همکاران در میان بگذارند.

منبع : بانک فایل پژوهشی معلمان